Landelijk Schakelpunt (LSP)

De huisartspraktijk is sinds 2014 aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP wordt medische informatie uitgewisseld met de apotheek en de huisartsenpost. Dit kan alleen met uw toestemming! Het is – in het kader van uw gezondheid – heel belangrijk dat u deze toestemming geeft.

Als u ’s avonds of in het weekend spoedzorg moet krijgen, is het van belang dat de dienstdoende huisarts op de hoogte is van uw medische voorgeschiedenis, uw medicatiegebruik, en of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen. Dat kan alleen maar met uw uitdrukkelijke toestemming.

U kunt uw toestemming zelf regelen via de website www.ikgeeftoestemming.nl.
U kunt ook een formulier printen en invullen. Vergeet uw handtekening niet! Klik hier voor het formulier.

Verder is het van belang dat de praktijk beschikt over een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Zonder geldig legitimatiebewijs kan er géén koppeling met het LSP gemaakt worden. Dit geldt ook voor uw kinderen! Voor kinderen jonger dan 14 jaar, voor wie u mogelijk geen identiteitsbewijs heeft, volstaat een uittreksel uit het bevolkingsregister, of de BSN-beschikking van de Belastingdienst. Weet u niet zeker of de praktijk een geldig legitimatiebewijs van u heeft, bel dan naar de praktijk (0318) 500020, of stuur een e-mail naar info@huisartsvandijken.nl.

Meer informatie

Thuisarts
Contact

Hootsenheem 3
3907 NG  Veenendaal
fax. (0318) 500 630

Tel. (0318) 5000 20

info@huisartsvandijken.nl

Facebook
Keuringen
Accreditatie
Facebook