Rijbewijskeuring

Patiënten die niet zijn ingeschreven in de praktijk, kunnen bij huisartspraktijk Van Dijken een rijbewijskeuring laten doen.

Een medische keuring is verplicht voor personen van 75 jaar en ouder die een vernieuwing van hun rijbewijs willen aanvragen. Deze rijbewijskeuring bestaat uit verschillende onderdelen.

  • De zgn. ‘Gezondheidsverklaring’ kunt u via de website van het CBR invullen.
  • U krijgt van het CBR bericht dat u een afspraak kunt maken met een arts. Dat kan in de meeste gevallen de huisarts zijn (maar niet uw eigen huisarts).
  • Tijdens de keuring vindt er een beoordeling plaats van de algemene lichamelijke en geestelijke conditie. Het gaat hierbij om o.a. het functioneren van de armen, benen en de wervelkolom. Ook wordt de bloeddruk gemeten en het gezichtsvermogen getest, en wordt er urine-onderzoek gedaan.

De praktijk maakt gebruik van ZorgDomein. De huisarts kan dus de zgn. ‘ZD-code’ die in de brief van het CBR staat, gebruiken. Door de keuringsgegevens digitaal in te vullen, zijn deze direct na de keuring al bij het CBR! Dat bevordert een snelle afwikkeling.

Kosten

Voor de rijbewijskeuring is door het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) een tarief van € 105,81 (2019), incl. BTW vastgesteld.

Bij huisartspraktijk Van Dijken kost een rijbewijskeuring slechts € 45,- incl. BTW.

U betaalt de kosten van de keuring na afloop contant. Er is geen PIN-automaat aanwezig, graag gepast geld meenemen. U krijgt een nota mee.

Meebrengen naar de keuring

U dient het volgende mee te brengen naar de keuring

  • uw oude rijbewijs
  • uw brief van het CBR met daarin de zgn. ZD-code (ZorgDomein)
  • uw bril of contactlenzen (indien u die heeft)
  • uw medicatielijst. Deze kunt u opvragen bij uw apotheek.
  • een plastic potje met verse urine. De urine mag niet ouder dan 2 uur zijn. Een potje is verkrijgbaar bij apotheek en drogist, of evt. bij de huisartspraktijk

Na de keuring

De keuringsarts van het CBR beoordeelt uw rijgeschiktheid, naar aanleiding van de door u en door de mij ingevulde formulieren. U krijgt hierover bericht van het CBR.

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken, of meer informatie vragen over de keuring, via het praktijknummer (0318) 5000 20Informeer vrijblijvend! Uiteraard kunt u ook een e-mail sturen.

Thuisarts
Contact

Hootsenheem 3
3907 NG  Veenendaal
fax. (0318) 500 630

Tel. (0318) 5000 20

info@huisartsvandijken.nl

Facebook
Keuringen
Accreditatie
Facebook