Rijbewijskeuring

Patiënten die niet zijn ingeschreven in de praktijk, kunnen bij huisartspraktijk Van Dijken een rijbewijskeuring laten doen.

Een medische keuring is verplicht voor personen van 75 jaar en ouder die een vernieuwing van hun rijbewijs willen aanvragen. Deze rijbewijskeuring bestaat uit verschillende onderdelen.

  • De zgn. ‘Eigen verklaring’ dient bij het gemeentehuis te worden afgehaald en worden ingevuld. U kunt deze ook downloaden van de website van het CBR. De Eigen Verklaring wordt tijdens de keuring met u doorgenomen.
  • Beoordeling van de algemene lichamelijke en geestelijke conditie. Het gaat hierbij om o.a. het functioneren van de armen, benen en de wervelkolom. Ook wordt de bloeddruk gemeten en het gezichtsvermogen getest, en wordt er urine-onderzoek gedaan.

Kosten

Voor de rijbewijskeuring is door het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) een maximum tarief van € 77,39 (2017) vastgesteld. Daarnaast bestaat er voor medische rijbewijskeuringen sinds 1 januari 2008 een BTW-heffing.

Bij huisartspraktijk Van Dijken kost een rijbewijskeuring slechts € 38,50 incl. BTW.

Leden van de PCOB  en de Unie KBO betalen, op vertoon van hun ledenpas, zelfs maar € 35,- incl. BTW. U betaalt de kosten van de keuring na afloop contant. Er is geen PIN-automaat aanwezig, graag gepast geld meenemen. U krijgt een nota mee.

Meebrengen naar de keuring

U dient het volgende mee te brengen naar de keuring

  • de ingevulde ‘Eigen verklaring’. Deze is te koop bij het gemeentehuis of te downloaden van cbr.nl
  • uw oude rijbewijs
  • uw bril of contactlenzen (indien u die heeft)
  • uw medicijnen
  • een plastic potje met verse urine. De urine mag niet ouder dan 2 uur zijn. Een potje is verkrijgbaar bij apotheek en drogist, of evt. bij de huisartspraktijk

Na de keuring

De keuringsarts van het CBR beoordeelt uw rijgeschiktheid, naar aanleiding van de door u en door de mij ingevulde formulieren. U krijgt hierover bericht van het CBR.

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken, of meer informatie vragen over de keuring, via het praktijknummer (0318) 5000 20Informeer vrijblijvend! Uiteraard kunt u ook een e-mail sturen.

Thuisarts
Contact

Hootsenheem 3
3907 NG  Veenendaal
fax. (0318) 500 630

Tel. (0318) 5000 20

info@huisartsvandijken.nl

Facebook
Keuringen
Accreditatie
Facebook