Wegblijftarief

Helaas komt het vrijwel dagelijks voor dat iemand niet op de geplande afspraak bij huisarts of assistente verschijnt. Daarnaast gebeurt het vaak dat mensen te laat op de afspraak verschijnen. 

Voor de huisartspraktijk én voor de overige patiënten is het heel vervelend als iemand niet of te laat op de afspraak verschijnt, immers: deze afspraaktijd kan niet gebruikt worden voor iemand anders. Te laat komen zorgt er vrijwel altijd voor dat het spreekuur uitloopt.

We zullen de niet-nagekomen afspraak bij u in rekening brengen. Dit bedrag dient u zelf te betalen en wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Deze regeling is conform de geldende richtlijn van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Als u niet kunt komen

Als u niet op de geplande afspraak kunt komen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren (op werkdagen) af te zeggen. Indien gewenst, kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Als u korter van tevoren (of helemaal niet) afzegt, zal het wegblijftarief bij u in rekening gebracht worden.

De hoogte van het wegblijftarief

De hoogte van het wegblijftarief bedraagt € 25,-. Als u een dubbel consult heeft geboekt of als dit zo voor u is ingepland, is het tarief € 45,-.

Bezwaar

Indien u meent dat het bij u in rekening gebrachte wegblijftarief onterecht was, kunt u hiertegen bezwaar maken door een email te sturen naar: administratie@huisartsvandijken.nl.

Ten slotte

In de praktijk hanteren we een zo goed mogelijke spreekuurplanning en een professionele triage door de assistente. Mede hierdoor proberen we ervoor te zorgen dat de wachttijden kort zijn en kunnen we vertrouwde zorg dichtbij leveren: vaak kunt u dezelfde of de volgende dag al terecht. Als de patiënten die niet op een afspraak kunnen komen, op tijd afbellen, blijven de wachttijden zo kort mogelijk!

 

 

Thuisarts
Contact

Hootsenheem 3
3907 NG  Veenendaal
fax. (0318) 500 630

Tel. (0318) 5000 20

info@huisartsvandijken.nl

Facebook
Keuringen
Collega’s
Accreditatie
Facebook